Polityka Prywatności

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych”).

Poniżej znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Swoich danych osobowych przez firmę Agronomik Polska Sp. z o.o.

INFORMACJE O ADMINISTRATORZE:

Telefon:
+48 68 388 89 40

Adres e-mail: biuro@agronomik.pl

Borów Wielki 57E, 67-124 Nowe Miasteczko

NIP: 9251755143 REGON: 971206445

CELE PRZETWARZANIA:

REALIZACJA SPRZEDAŻY I ZAKUPÓW

W przypadku gdy zostaną Państwo naszymi klientami, Państwa dane będą wykorzystane w celu umowy lub działań niezbędnych przed jej zawarciem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Dotyczy to w szczególności danych o płatnościach, miejscu dostawy towaru, osób upoważnionych do realizacji zlecenia, wystawienia dokumentów sprzedaży oraz umożliwienia Państwu skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji.

STRONA INTERNETOWA

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celu zapewnienia funkcjonalności serwisu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO. WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.). Może się zdarzyć, ze Państwa dane będą przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnione interesy realizowane przez spółkę. Mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie. 

Dotyczy to w szczególności zapewnienia Państwu:

 • możliwości złożenia zapytania ofertowego,
 • możliwości skorzystania z formularzy kontaktowych,
 • potrzeby analizy odświeżalności i zachowania klientów na stronie.

KATEGORIE DANYCH

Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym do realizacji danego celu przetwarzania (głównie są to operacje związane z łączącą strony umową). Zakres danych to w szczególności:

 • dane identyfikacyjne firm i pracowników,
 • dane kontaktowe. 

KOMU UJAWNIANE SĄ PAŃSTWA DANE

Państwa dane w zależności od celu przetwarzania trafiają w szczególności do:

 • naszych upoważnionych pracowników,
 • usługodawców.

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub inny okres uzależniony od celu przetwarzania.

PRAWA PODMIOTU DANYCH

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych,
 • prawo do poprawiania swoich danych,
 • prawo do żądana usunięcia swoich danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do uzyskania kopii danych,
 • w konkretnych przypadkach prawo do przenoszenia danych.
 • Informujemy również że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od firmy Agronomik Polska Sp. z o.o. dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby oraz uzyskania ich kopii, a także żądania ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania. 

Zawsze w razie wątpliwości odnośnie swoich danych może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych.

Strona przeznaczona dla osób dorosłych

Czy masz ukończone 18 lat?